Sitemap
Ana Sayfa > Duyurular

2017 Yılı İtibariyle Zamanaşımına Uğrayarak YTM’ne Devredilecek Müşteri Hesapları

2017 Yılı İtibariyle Zamanaşımına Uğrayarak YTM’ne Devredilecek Müşteri Hesapları:Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımcıları Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in 24. Maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi birşekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ne gelir kaydedilir.” şeklinde hükmedilmiştir.Bu madde uyarınca 01.01.2017 31.12.2017 tarihi itibariyle zaman aşımına uğrayacak müşterilerimizin şirketimize başvurmaları gerekmektedir.Listede bulunan müşterilerimizin veya varislerinin en son 31.10.2017 tarihine kadar geçerli kimlik belgesi ve evraklar ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.

UserFiles/YTM_Listesi.pdf