Sitemap
Ana Sayfa > Duyurular

2018 Yılı İtibariyle Zamanaşımına Uğrayarak YTM’ne Devredilecek Müşteri Hesapları

2018 YILI İTIBARIYLE ZAMANAŞIMINA UĞRAYARAK YTM’YE DEVREDILECEK MÜŞTERI HESAPLARI: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımcıları Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in 24. Maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi birşekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.” şeklinde hükmedilmiştir.Bu madde uyarınca 01.01.2018 -31.12.2018 tarihi itibariyle zaman aşımına uğrayacak müşterilerimizin şirketimize başvurmaları gerekmektedir.Listede bulunan müşterilerimizin veya varislerinin en son işlem yaptıkları tarihten sonra 10 yıl sonrasına tekabül eden tarihlerine kadar geçerli kimlik belgesi ve evraklar ile şirketimize başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.2018 yılında zamanaşımına uğrayacak Müşteri listesi aşağıdaki gibidir:.

UserFiles/2018_YTM_Listesi.pdf