Sitemap
Ana Sayfa > Yatırım Fonları > A Tipi Katılım Endeksi Fonu

A Tipi Katılım Endeksi Fonu

Fonun Adı Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Katılım Endeksi Fonu
Fonun Kodu ACE
Amaç

Orta ve uzun vadede ağırlıklı olarak İMKB’de işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılarına riski minimize ederek bireysel olarak elde edecekleri getirinin üzerinde getiri sağlamak.

Yapi %90 hisse senedi, %10 altın ve altına dayalı katılım fonu.
Kuruluş 23.05.1997
Sermaye 2,700,000 TL
Toplam Pay Sayısı 270,000,000
Alım Satım Şekli

Saat 12:00’a kadar yapılan alım talepleri, bir iş günü sonrasında ve bir iş günü sonrasındaki birim fiyat üzerinden; 12:00’dan sonra iletilen alım talimatları iki sonraki iş günü ve o güne ait hesaplamada bulunacak birim fiyat üzerinden iki iş günü sonra gerçekleşir. Satımda saat 13:30’a kadar yapılan satış ihbarları bir iş günü sonrasındaki birim fiyat üzerinden iki iş günü sonrasında gerçekleşir. 13:30’dan sonra iletilen satış ihbarları ertesi gün alınmış gibi işleme alınacak ve iki gün sonra oluşacak fiyattan üç gün sonra gerçekleşecektir.

Vergi Avantajı
(Mart 2008 itibariyle)

Tam mükellef gerçek kişiler için; yatırım fonlarından elde edilen kazançlar %10 oranında stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir ve beyan edilmez. Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez.

Tam mükellef kurumlar için; yatırım fonlarından elde edilen kazançlar %10 oranında stopaja tabidir. Bu gelirler aynı zamanda kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Karşılaştırma %100 Katılım Endeksi
Bant Aralıkları %80-100 Hisse Senedi

Fon Getirileri - 02 Aralık 2015 Çarşamba
  A TİPİ FON B TİPİ FON
İstanbul Değişken Fonu Katılım Endeksi Fonu Likit Fonu
Günlük % 0.01340.0000 0.0002
Haftalık % 0.570.07 0.16
Aylık % 0.28-4.91 0.66
Yıllık % 3.951.76 8.53
Yılbaşından Bugüne % 3.450.16 7.83
Dünkü Fiyat 0.7820840.192225 0.037314
Bugünkü Fiyat 0.7925960.192225 0.037323