Sitemap
Ana Sayfa >ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU

Son Güncelleme Tarihi :02.12.2015
PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi :14.10.2002
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı488725,12
Birim Pay Değeri361
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri0
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu0
Ters Repo100
Repo0
Toplam 100
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
Likit ve risksiz para piyasası araçlarına yatırım yaparak repoya alternatif bir yatırım aracı sunmak.
Fonun İç Tüzüğü
Fonun İç Tüzüğü Tadil Metni
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Aylık Rapor
Yatırım Fonu Gider Bildirimleri
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Oranları
En Az Alınabilir Pay Adedi :10
Alım - Satım Saatleri
09:00 12:30
Alım - Satım Yerleri
Fonlara Uygulanan Ücret ve Komisyonların Kamuya Açıklanması
Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı)
ALİ İLHAN (BAŞKAN)
GÜLSEVİM KAHRAMAN (ÜYE)
M. BÜLENT YARAR (ÜYE)
Fon Denetçisi (Adı - Soyadı)
EBRU AVCI
Fon Müdürü (Adı - Soyadı)
ALİ İLHAN
Kurucunun Ortaklık Yapısı
(%1'den fazla iştirak olanlar için doldurulur)
Adı - Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
Bank Alkhair B.S.C 2,394,676.02 95.79
Zafer Taahhüt, İnşaat ve Ticaret A.Ş. 47,847.22 1.91
Mehmet Necati YAĞCI 33,089.62 1.32
İbrahim SEYFİTTİNOĞLU 17,646.49 0.71
Erol SÖNMEZOCAK 6,740.64 0.27
TOPLAM
2,500,000.00
100.00
* Yeni Tadil Metni ile açiklanan degisiklikler 02.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
"Katılım  Endeksi  (‘Endeks’ )” sadece BMD tarafindan derlenmekte ve İMKB tarafından hesaplanmakta olup, Endekse ilişkin tüm fikri haklar ile sınai mülkiyet hakları tamamen BMD’ye aittir. BMD ve İMKB, Endeksin veya Endeks içinde yer alan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda garanti vermediği gibi bu Endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından hesaplanma ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin bir finansal ürüne uygulanmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, gecikme ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. BMD ve İMKB, Endekse dayalı olarak oluşturulan Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş.  A Tipi Katılım Endeksi Fonu’na (“Finansal Ürün”) hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmadığı gibi, Endeksin bu Finansal Üründe kullanılmış olması, bu Finansal Ürünün BMD veya İMKB tarafından uygun bulunduğu veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.”