Sitemap
Ana Sayfa > Duyurular

Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı

 İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 357732

Ticaret Unvanı: Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi

 

Ticari Adres: İstinye Mahallesi Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No: 8 Yeniköy, İstanbul

 

 

Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı,

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin; 21.600.000 (yirmi bir milyon altı yüz bin) Türk Lirası olan sermayesinin, 11.905.358 (on bir milyon dokuz yüz beş bin üç yüz elli sekiz) Türk Lirası tutarındaki kısmının geçmiş yıl zararları mahsup edilerek ve 5.194.642 (beş milyon yüz doksan dört bin altı yüz kırk iki) Türk Lirası’nın nakit olarak azaltılarak 4.500.000 (dört milyon beş yüz bin) Türk Lirası’na hisse iptali suretiyle indirilmesine karar verilmiştir.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 473. maddesi hükümleri gereğince; Şirketin sermayenin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler mevcut olduğu ve bu suretle sermayenin azaltılmasında yasal bir engel bulunmadığı 31 Mayıs 2013 tarihli yeminli mali müşavir raporu ve yönetim kurulunun 31/07/2013 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

 

Şirketimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde İstinye Mahallesi Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No: 8 Yeniköy, İstanbul adresine müracaatla alacaklarının ödenmesini veya teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 474. maddesi gereğince ilan olunur.