İç Piyasalar
Birim En Son Değişim %
EURO
4,315
0,014
0,32546
GBP
4,839
0,044
9,09936
JPY
3,25
-0,09
-0,3067
SAR
0,979
0,02
0,21486
USD
3,673
0,08
0,21825

Birim En Son Değişim %
GBPEUR
1,121
0,019
1,78396
EURUSD
1,175
-0,01
-0,1325
USDJPY
112,7
0,054
0,48930
18.10.2017 14:36:03
Dış Piyasalar
Birim En Son Değişim %
18.10.2017 14:36:03
Artan Hisseler
Birim En Son Değişim %
ATLASR
0,06
0
50
MMCAS
1,1
0,001
19,5652
MRGYO
0,95
0,001
18,75
IEYHO
0,51
0
10,8695
SALIX
7,99
0,007
10,2068
GSDDE
1,81
0,001
9,69696
YYAPI
1,19
0,099
9,17431
EUKYO
1,73
0,001
8,80503
MSGYO
9,48
0,006
7,11864
SERVE
0,76
0
7,04225
18.10.2017 14:36:03
Azalan Hisseler
Birim En Son Değişim %
YESIL
8,65
0
-9,6133
DOCO
180,6
-0,13
-6,9072
KRTEK
2,1
0
-4,5454
LUKSK
5,03
0
-4,0076
SELGD
0,29
0
-3,3333
ARTI
0,66
0
-2,9411
KLGYO
5,07
0
-2,8735
OZRDN
2,89
-0,08
-2,6936
ETYAT
1,09
0
-2,6785
ULAS
1,84
-0,04
-2,6455
18.10.2017 14:36:03
Hacim
Birim En Son Değişim %
IEYHO
0,51
0
10,8695
KRDMD
2,65
0,099
0,37878
MARTI
1,02
0
3,03030
THYAO
9,53
0,039
0,42149
USAS
0,61
0
0
ZOREN
1,59
0
1,27388
YYAPI
1,19
0,099
9,17431
IHMAD
2,15
0,029
1,41509
GARAN
10,22
-0,04
-0,4868
YGYO
0,76
0
5,55555
18.10.2017 14:36:03