Sitemap
Ana Sayfa > Duyurular

Zaman Aşımına Uğrayan Nakit ve Sermaye Araçları Listesi

Değerli Müşterimiz, 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83. maddesinin 4. Fıkrası ve bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan  "Yatırımcı Tazmin Merkezine  İlişkin Yönetmelik"  uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle; 31.12.2013 tarihinden önce, en kısa zamanda, işlem yapılmaması veya yazılı bir talimat verilmemesi durumunda ekli listede belirtilen müşterilerimizin  mevcut Türk Lirası, emanet ve alacaklarının Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devir edileceğini hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş.

 

 

Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. Nezdinde Zamanaşımına Uğramış Emanet ve Alacak Listesi

Sıra No Hesap No Hesap Sahibinin
Adı/Unvanı
1 208179 NURAN İNAL
2 375308 CEM NALBANT
3 497675 HİKMET DURMUŞ
4 251698 CANER AKSÜT
5 204314 MEVLÜT KILINÇ
6 204322 SEYİT MEHMET ERTAN
7 524970 MİTHAT AYHAN BASKAN
8 236018 ZAFER ÖZGÜN TÜZÜNER
9 305128 ALİ RIZA TUNCER
10 495853 TUĞÇE ENGİNERİ
11 153671 UFUK Ş.KOYUNCUOĞLU
12 451931 ALTAN TELLİ
13 204616 CEM OYMAK
14 531539 MÜSLÜM SAVAŞ